วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

2018-05-09 299 view