โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ (ย.ป.) - ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์และ จอโปรเจคเตอร์

2018-05-14 174 view